— 20 Resultados por páxina
Mostrando o intervalo 1 - 20 de 22 resultados.

A Xunta axiliza o pagamento das axudas para a mellora de infraestruturas rurais nos concellos galegos

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe dúas modificacións da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural sobre a resolución do Plan Marco de camiños municipais e a das axudas para a rehabilitación de mercados locais
  • Cos estes cambios, os concellos poderán solicitar un anticipo da axuda correspondente á anualidade 2020 e presentar unha declaración responsable de que as obras do proxecto a financiar non están iniciadas

Santiago de Compostela, 5 de xuño de 2020.- O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe dúas modificacións de resolucións da Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), para axilizar a concesión de axudas aos concellos beneficiados das ordes de Plan Marco de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas e a de proxectos de rehabilitación e reforma de mercados municipais de venda de produtos agroalimentarios.

En ambos casos, as modificacións consisten na posibilidade de que os municipios poidan solicitar un anticipo da axuda correspondente á anualidade 2020, non podendo exceder o 50% do importe total no caso das achegas para Plan Marco e o 80% no caso das de rehabilitación de mercados. O resto do pagamento da axuda aboarase ao finalizar as obras e presentar a correspondente xustificación. Este cambio lévase a cabo para dotar de solvencia económica aos promotores destes proxectos, que son os propios concellos.

Doutra banda, durante a vixencia do estado de alarma e da emerxencia sanitaria e en atención ás medidas adoptadas, non se realizaron as visitas para comprobar que os investimentos para os cales se solicita a axuda non están iniciados. Por iso, en ambas resolucións modifícase este punto para o cal só será necesaria unha declaración responsable do concello e verificarase coa documentación que integre o correspondente expediente de contratación das obras subvencionadas.

Estes cambios realízanse no marco do acordo aprobado polo Consello da Xunta sobre a continuación da tramitación de determinados expedientes e procedementos en materia de subvencións, no eido da Administración xeral e das entidades instrumentais do sector público autonómico. En virtude deste acordo, consideráronse esenciais as actuacións en materia de infraestruturas rurais e alimentaria.

 

Enlaces ás ordes publicadas no DOG:

-Modificación do Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200605/AnuncioO90-310520-0001_gl.html

-Modificación da resolución de axudas para proxectos de rehabilitación e reforma de mercados municipais de venda de produtos agroalimentarios:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200605/AnuncioO90-310520-0002_gl.html