Avances do PDR

 
top-banner

Este apartado pretende reforzar a accesibilidade e a transparencia de información sobre os avances na execución financeira dos fondos Feader en Galicia no marco do Programa de desenvolvemento rural.

O importe programado no PDR de Galicia para o período 2014_2020 ascende a 1.186,4 millóns de euros, en termos de gasto público total (889,8 millóns de euros Feader con cargo a fondos da UE e 296,6 millóns de euros de financiamento nacional).

A seguinte gráfica amosa a evolución da execución financeira de cada medida con respecto á dotación programada para todo o período 2014_2020 (a gráfica recolle a execución a finais do 2019):