Submedida 13.1: Pago de compensación en zonas de montaña


Imagen

En virtude desta submedida compensarase aos agricultores que desenvolvan a súa actividade en zonas de montaña e que vexan reducida a súa produción, co fin de fomentar o mantemento da actividade, evitar o abandono de terras, conservar o medio rural e a biodiversidade e apoiar sistemas de agricultura sustentable.

A axuda ofrece pagos anuais aos agricultores das zonas designadas como de montaña para compensarlles pola totalidade ou por unha banda dos custos adicionais e das perdas de ingresos derivadas das limitacións para o exercicio da produción agrícola nesas zonas. Dita compensación permitirá que os agricultores continúen co uso das terras agrícolas, a conservación do medio rural, así como o mantemento e a promoción de sistemas de agricultura sustentable nas zonas afectadas a fin de evitar o abandono de terras e a perda da biodiversidade.

Descargue a información ampliada da submedida 13.1 premendo aquí.

Históricos de Axudas

ORDE do 15 de xaneiro de 2021 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR250A, MR239K, MR239G, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D).
 Prazo de presentación: 01/02/21 - 25/05/21 
ORDE do 12 de febreiro de 2020 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR239O e MR239G).
 Prazo de presentación: 19/02/20 - 30/09/20 
ORDE do 12 de febreiro de 2020 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR239O e MR239G).
 Prazo de presentación: 18/02/20 - 28/02/20