Submedida 8.1: Axuda para a reforestación/creación de superficies forestais


Imagen

En virtude desta medida apoiarase o incremento da superficie arborizada en aproveitamento baixo, o deseño de instrumentos de ordenación ou xestión forestal, ou o desenvolvemento de instrumentos de ordenación equivalentes.

As actuacións para levar a cabo baixo esta submedida poden dividirse en dous tipos, de Forestación e creación de novas superficies e o apoio á forestación en zonas de colonización natural, así coma mantemento e limpeza nos primeiros anos de implantación.

Descargue a información ampliada da Submedida 8.1 premendo aquí.

Históricos de Axudas

ORDE do 15 de xaneiro de 2021 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR250A, MR239K, MR239G, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D)
 Prazo de presentación: 01/02/21 - 25/05/21 
ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR670B).
 Prazo de presentación: 29/01/21 - 11/03/21 
ORDE do 12 de febreiro de 2020 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR239O e MR239G).
 Prazo de presentación: 19/02/20 - 30/09/20 
ORDE do 12 de febreiro de 2020 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR239O e MR239G).
 Prazo de presentación: 18/02/20 - 28/02/20 
ORDE do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión das primas de mantemento das forestacións cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.
 Prazo de presentación: 02/02/19 - 01/03/19 
ORDE do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019.
 Prazo de presentación: 19/01/19 - 18/02/19