Avances do PDR

Avances do PDR

Bosque

Este apartado pretende reforzar a accesibilidade e a transparencia da información sobre os avances na execución financeira dos fondos Feader en Galicia no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR).

O importe programado no PDR para o período 2014_2022, despois das últimas modificacións, nas que se prorrogou o programa e incorporáronse os fondos EURI, ascende a máis de 1.606 millóns de euros, en termos de gasto público total; dos que máis de 1.224 millóns corresponden a fondos da UE.

A seguinte gráfica amosa a evolución da execución financeira de cada medida con respecto á dotación programada para todo o período 2014_2022 ata finais do 2021:

Ejecución PDR por medidasEjecución PDR