Programa de Desenvolvemento Rural
Xunta de Galicia

Submedida 10.1: Pago para compromisos agroambientais e climáticos.

Submedida 10.1: Pago para compromisos agroambientais e climáticos.

Compromisos agroambientales

A submedida 10.1 contempla as operacións referentes ao pago para compromisos agroambientais e climáticos, que según o tipo de beneficiario e sector, divídese nos seguintes tipos de operacións:

  • 10.1.1 Apicultura para conservación da biodiversidade en zonas con limitacións naturais

Como consecuencia da aparición de pragas, enfermidades e problemas ambientais, a poboación apícola galega diminuíu considerablemente. Este feito afectou á frutificación de plantas, coa consecuente diminución de alimento para moitas especies animais e a perda de especies vexetais. A través desta medida preténdese loitar contra esta perda, tendo en conta ademais a importancia do sector apícola e os seus produtos no mercado galego.

Descargue a información ampliada del tipo de operación 10.1.1 premendo aquí.

 

  • 10.1.2 Razas autóctonas en perigo de extinción

As razas autóctonas galegas están adaptadas ás condicións ambientais máis rigorosas e aínda que a súa produtividade sexa menor, resultan idóneas para o aproveitamento e control da masa arbustiva nos pastos, contribuíndo ao bo mantemento dos mesmos e á prevención dos incendios forestais. De aí, a importancia da conservación destas razas.

Descargue a información ampliada del tipo de operación 10.1.2 premendo aquí.

 

  • 10.1.3 Manexo sustentable das explotacións gandeiras

Este tipo de operación divídese nas seguintes operacións:

  1. 10.1.3-A Xestión sustentable de pastos


O obxectivo desta operación é conservar os ecosistemas agrarios e os seus recursos realizando unha xestión adecuada dos pastos co gando.

Descargue a información ampliada da operación 10.1.3-A premendo aquí.

      2. 10.1.3-B Extensificación do vacún de leite


O obxectivo desta operación é promover a extensificación das producións gandeiras coa finalidade de facelas máis sustentables e respectuosas co medio ambiente e a paisaxe.

Descargue a información ampliada da operación 10.1.3-B premendo aquí.

 

Históricos de axudas

ORDE do 15 de xaneiro de 2021 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR250A, MR239K, MR239G, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D).
Fecha de presentación: 1/2/2021-25/5/2021
ORDE do 12 de febreiro de 2020 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR239O e MR239G).
Fecha de presentación: 19/2/2020-30/9/2020
ORDE do 12 de febreiro de 2020 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR239O e MR239G).
Fecha de presentación: 18/2/2020-28/2/2020