Programa de Desenvolvemento Rural
Xunta de Galicia

Submedida 1.3: Apoio ao intercambio de curta duración da xestión agrícola e forestal e ás visitas agrícolas e forestais.

Submedida 1.3: Apoio ao intercambio de curta duración da xestión agrícola e forestal e ás visitas agrícolas e forestais.

Visitas agricolas

O obxectivo desta submedida é apoiar a transmisión de coñecementos e boas prácticas relacionadas coa xestión das explotacións.

A axuda poderá concederse para intercambios de breve duración referentes á xestión das explotacións agrícolas e silvícolas, así como visitas a explotacións agrícolas e silvícolas, orientadas a persoas en idade laboral, en activo ou con expectativa de incorporación en sectores produtivos relacionados coa agricultura e a silvicultura.

Descargue a información ampliada da Submedida 1.3 premendo aquí.

 

Históricos de axudas

En este momento no existe ninguna ayuda activa