Programa de Desenvolvemento Rural
Xunta de Galicia

Submedida 13.1: Pago de compensación en zonas de montaña.

Submedida 13.1: Pago de compensación en zonas de montaña.

Compensacion zona montaña

En virtude desta submedida compensarase aos agricultores que desenvolvan a súa actividade en zonas de montaña e que vexan reducida a súa produción, co fin de fomentar o mantemento da actividade, evitar o abandono de terras, conservar o medio rural e a biodiversidade e apoiar sistemas de agricultura sustentable.

A axuda ofrece pagos anuais aos agricultores das zonas designadas como de montaña para compensarlles pola totalidade ou por unha banda dos custos adicionais e das perdas de ingresos derivadas das limitacións para o exercicio da produción agrícola nesas zonas. Dita compensación permitirá que os agricultores continúen co uso das terras agrícolas, a conservación do medio rural, así como o mantemento e a promoción de sistemas de agricultura sustentable nas zonas afectadas a fin de evitar o abandono de terras e a perda da biodiversidade.

Descargue a información ampliada da submedida 13.1 premendo aquí.

 

Históricos de axudas

ORDE do 15 de xaneiro de 2021 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR250A, MR239K, MR239G, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D).
Fecha de presentación: 1/2/2021-25/5/2021
ORDE do 12 de febreiro de 2020 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR239O e MR239G).
Fecha de presentación: 19/2/2020-30/9/2020
ORDE do 12 de febreiro de 2020 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR239O e MR239G).
Fecha de presentación: 18/2/2020-28/2/2020