Programa de Desenvolvemento Rural
Xunta de Galicia

Submedida 16.2: Axudas para proxectos piloto e desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías.

Submedida 16.2: Axudas para proxectos piloto e desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías.

Proxectos piloto

A submedida financia iniciativas de cooperación en materia de innovación nos sectores agrícola, alimentario e forestal. As iniciativas traduciranse na implantación de proxectos piloto ou no desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías. En ningún caso financiaranse proxectos de investigación básica.

O desenvolvemento poderá entenderse tanto como a incorporación de novidades como a aplicación de produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías xa existentes en condicións onde tradicionalmente non se utilizaron previamente. Con todo, non se poderán financiar proxectos xa realizados en territorios e condicións similares.

Descargue a información ampliada da submedida 16.2 premendo aquí.

Históricos de axudas

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR331A).
Fecha de presentación: 28/1/2022-28/2/2022
RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR331A).
Fecha de presentación: 19/2/2021-18/3/2021
RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento MR331A).
Fecha de presentación: 14/2/2020-13/3/2020
RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019.
Fecha de presentación: 7/2/2019-6/3/2019