Programa de Desenvolvemento Rural
Xunta de Galicia

Submedida 16.5: Apoio para accións conxuntas realizadas con vistas á mitigación ou a adaptación ao cambio climático e para enfoques conxuntos con respecto a proxectos ambientais e prácticas ambientais en curso.

Submedida 16.5: Apoio para accións conxuntas realizadas con vistas á mitigación ou a adaptación ao cambio climático e para enfoques conxuntos con respecto a proxectos ambientais e prácticas ambientais en curso.

Mitigacion cambio climatico

A conservación da biodiversidade e dun medio ambiente saudable é fundamental para o mantemento tamén da actividade agraria de calidade, así como para outros sectores importantes para o medio rural como pode ser o turístico.

A submedida financia os custos directos derivados da implantación de iniciativas de cooperación para o aproveitamento sustentable do territorio, conservación da biodiversidade, valorización do patrimonio natural e loita contra o cambio climático no ámbito rural. As iniciativas deberán ser coherentes coas disposicións medio ambientais da Administración autonómica e das entidades locais onde se desenvolven.

Descargue a información ampliada da submedida 16.5 premendo aquí.

 

Históricos de axudas

En este momento no existe ninguna ayuda activa