Programa de Desenvolvemento Rural
Xunta de Galicia

Submedida 19.1: Apoio á preparación de estratexias de desenvolvemento local.

Submedida 19.1: Apoio á preparación de estratexias de desenvolvemento local.

Desenvolvemento local

O primeiro paso para conseguir os obxectivos do enfoque LEADER será a definición das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo. Para iso, en virtude desta submedida apoiarase financeiramente o deseño destas estratexias.

Financiaranse os custos da definición, preparación e redacción das EDLP, entre eles:

  • Creación de capacidades
  • Formación
  • Establecemento de redes
  • Estudos referidos á zona obxecto da estratexia
  • Elaboración da EDLP: gastos de asesoramento, custos administrativos e rexistrais.

Descargue a información ampliada da submedida 19.1 premendo aquí.

 

Históricos de axudas

En este momento no existe ninguna ayuda activa