Programa de Desenvolvemento Rural
Xunta de Galicia

Submedida 4.3: Apoio aos investimentos en infraestrutura relacionada co desenvolvemento, a modernización ou a adaptación da agricultura e a silvicultura.

Submedida 4.3: Apoio aos investimentos en infraestrutura relacionada co desenvolvemento, a modernización ou a adaptación da agricultura e a silvicultura.

Agricultura

Un dos problemas das explotacións agrícolas, gandeiras e forestais galegas é a súa dimensión territorial. A través desta medida preténdese atallar devandito problema a través da redución do índice de parcelación, a clarificación da propiedade e a mellora da accesibilidade, evitando ademais a destrución de elementos de biodiversidade excepcionais no proceso.

A axuda en virtude desta medida abarca dous tipos de actuacións diferentes:

  • Por unha banda, investimentos relacionados coa reorganización técnica e xurídica da propiedade mediante procesos de reestruturación parcelaria,
  • Doutra banda, investimentos en infraestruturas relacionadas coas explotacións.

A través desta submedida non se desenvolverán actuacións relativas a regadíos, tanto creación de infraestruturas novas como mellora das existentes.

Descargue a información ampliada da Submedida 4.3 premendo aquí.

 

Históricos de axudas

RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR701E).
Fecha de presentación: 11/2/2020-10/3/2020