Programa de Desenvolvemento Rural
Xunta de Galicia

Submedida 6.1: Axuda á creación de empresas para os novos agricultores.

Submedida 6.1: Axuda á creación de empresas para os novos agricultores.

Novos agricultores

A importancia da substitución xeracional é fundamental nun sector como o agrario, dado o seu alto grao de envellecemento. É por iso que baixo esta medida preténdese apoiar a aqueles novos agricultores que queiran instalarse por primeira vez nunha explotación agraria, e que permaneza na actividade agraria durante 5 anos, de tal forma que os mozos que se incorporan crean o seu propio posto de traballo asumindo responsabilidades de xestión e dirección das explotacións nas que se incorporan.

Esta axuda apoia o establecemento por primeira vez de novos agricultores mediante a creación dunha explotación agraria ou a incorporación a unha xa existente, asumindo as tarefas de xestión e dirección das mesmas.

Descargue a información ampliada da Submedida 6.1 premendo aquí.

 

Históricos de axudas

ORDE do 16 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014_2020, e se convocan para o ano 2019 (códigos de procedemento MR405A, MR404A e MR405B).
Fecha de presentación: 21/5/2019-20/6/2019