Programa de Desenvolvemento Rural
Xunta de Galicia

Submedida 7.4: Apoio aos investimentos na creación, mellora ou ampliación de servizos básicos locais para a poboación rural, incluídas as actividades recreativas e culturais, e a infraestrutura relacionada.

Submedida 7.4: Apoio aos investimentos na creación, mellora ou ampliación de servizos básicos locais para a poboación rural, incluídas as actividades recreativas e culturais, e a infraestrutura relacionada.

Actividades recreativas

En virtude desta submedida fináncianse investimentos en proxectos que melloran a calidade de vida da poboación do medio rural como son aqueles relacionados con servizos asistenciais, culturais e de apoio a empresas.

A submedida poderá incluir actuacións de implantación e mellora de servizos asistenciais, de servicios culturais, ou centros de servizos, así como pequenas infraestruturas e/ou equipamentos a pequena escala que fomenten a cooperación, servizos e implantación ou mellora das empresas no medio rural.

Descargue a información ampliada da Submedida 7.4 premendo aquí.

 

Históricos de axudas

RESOLUCIÓN do 21 de xaneiro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a extensión de redes de telefonía móbil en núcleos rurais e illados, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o período 2021-2023 (código de procedemento PR608A). RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021 pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes para as subvencións para a extensión de redes de telefonía móbil en núcleos rurais e illados, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, convocadas mediante a Resolución do 21 de xaneiro de 2021 (procedemento administrativo PR608A).
Fecha de presentación: 10/2/2021-23/3/2021