Programa de Desenvolvemento Rural
Xunta de Galicia

Submedida 7.6: Axuda para estudos/inversións vinculados ó mantenemento, a recuperación e a rehabilitación do patrimonio cultural e natural das poblacións, dos paisaxes rurais e das zonas con alto valor natural.

Submedida 7.6: Axuda para estudos/inversións vinculados ó mantenemento, a recuperación e a rehabilitación do patrimonio cultural e natural das poblacións, dos paisaxes rurais e das zonas con alto valor natural.

Mantenimiento

O obxectivo básico é promover a conservación e valorización do patrimonio natural e cultural das zonas rurais, actuacións específicas de protección e xestión en zonas Rede Natura 2000, así como noutras posibles zonas de elevado e contrastado valor natural, como as Reservas da Biosfera, que deberán enmarcarse nos plans xerais de conservación e xestión ambiental da Administración autonómica.

Entre outras, a submedida poderá incluír actuacións de restauración de ecosistemas naturais, de posta en valor da riqueza natural e paisaxística das zonas rurais, de creación, restauración, e xestión de áreas de conservación da vida salvaxe ou de creación de redes rexionais Natura 2000.

Descargue a información ampliada da Submedida 7.6 premendo aquí.

 

Históricos de axudas

ORDE do 19 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das axudas para estudos e investimentos vinculados á conservación, recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica na Rede de reservas da biosfera de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MT724A).
Fecha de presentación: 6/2/2021-5/3/2021
ORDE do 6 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 das axudas para estudos e investimentos vinculados á conservación, recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica na Rede de reservas da biosfera de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MT724A).
Fecha de presentación: 10/8/2019-9/9/2019