Programa de Desenvolvemento Rural
Xunta de Galicia

Submedida 8.5: Axuda para investimentos para incrementar a capacidade de adaptación e o valor ambiental dos ecosistemas forestais.

Submedida 8.5: Axuda para investimentos para incrementar a capacidade de adaptación e o valor ambiental dos ecosistemas forestais.

Ecosistemas forestales

A axuda en virtude desta submedida consistirá en investimentos que se destinarán ao cumprimento de compromisos de xestión forestal con obxectivos ambientais, á provisión de servizos dos ecosistemas forestais, a accións que potencien o carácter de utilidade pública dos bosques e outras superficies forestais, así como tamén a capacidade de mitigación fronte ao cambio climático dos ecosistemas, sen excluír os beneficios económicos a longo prazo.

Descargue a información ampliada da Submedida 8.5 premendo aquí.

 

Históricos de axudas

ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR605A).
Fecha de presentación: 1/3/2021-14/4/2021
ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR605A).
Fecha de presentación: 1/3/2021-14/4/2021
ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das axudas, en concorrencia competitiva, destinadas ao impulso da boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR651C).
Fecha de presentación: 10/2/2021-24/3/2021
ORDE do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019. - Liña II.
Fecha de presentación: 5/2/2019-18/3/2019