Programa de Desenvolvemento Rural
Xunta de Galicia

Submedida 13.2: Pagos compensatorios para outras áreas que afrontan limitacións naturais considerables.

Submedida 13.2: Pagos compensatorios para outras áreas que afrontan limitacións naturais considerables.

Pagos compensatorios

Conforme a esta submedida compensarase aos agricultores que desenvolvan a súa actividade en zonas con limitacións naturais distintas ás de montaña e que vexan reducida a súa produción, co fin de fomentar o mantemento da actividade, evitar o abandono de terras, conservar o medio rural e a biodiversidade e apoiar sistemas de agricultura sustentable.

Esta medida compensa aos agricultores en zonas con limitacións distintas ás de montaña pola totalidade ou unha parte dos custos adicionais e das perdas de ingresos derivadas da produción agrícola nas devanditas zonas.

Descargue a información ampliada da submedida 13.2 premendo aquí.

 

Históricos de axudas

ORDE do 15 de xaneiro de 2021 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR250A, MR239K, MR239G, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D).
Fecha de presentación: 1/2/2021-25/5/2021
ORDE do 12 de febreiro de 2020 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR239O e MR239G).
Fecha de presentación: 19/2/2020-30/9/2020
ORDE do 12 de febreiro de 2020 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR239O e MR239G).
Fecha de presentación: 18/2/2020-28/2/2020