Programa de Desenvolvemento Rural
Xunta de Galicia

Submedida 4.2: Apoio aos investimentos en transformación/comercialización e/ou desenvolvemento de produtos agrícolas.

Submedida 4.2: Apoio aos investimentos en transformación/comercialización e/ou desenvolvemento de produtos agrícolas.

Produtos agricolas

A axuda en virtude desta medida abarcará investimentos materiais ou inmateriais en transformación, comercialización ou desenvolvemento dos produtos agrícolas contemplados no anexo I do Tratado de Funcionamento da Unión Europea, exceptuados os produtos da pesca. O resultado do proceso de produción poderá ser un produto non contemplado en devandito anexo.

No marco desta axuda poderánse apoiar investimentos por parte de empresarios individuais ou sociedades que sexan ou vaian ser titulares de instalacións dedicadas á transformación e/ou comercialización de devanditos produtos. Estes investimentos poden estar destinados a:

  • A introdución de novas tecnoloxías e procedementos de desenvolvemento de novos produtos ou de calidade superior ou que permitan a apertura de novos mercados.
  • A creación e modernización de instalacións colectivas para a comercialización en orixe de produtos agrarios.
  • O tratamento de augas residuais.
  • Os investimentos derivados da organización e implantación de sistemas de xestión de calidade e seguridade alimentaria.
  • O procesado de subproductos agrarios e agroindustriais.
  • O cumprimento de estándares comunitarios que serán declarados obrigatorios nun futuro próximo.

 

 

Históricos de axudas

En este momento no existe ninguna ayuda activa